#ff5a19
#ff5a18
#0082c6
#ff5a18

Clusterdirecteur opvang en onderwijs

0-13 jaar 32-40 uur Stichting PCO Gelderse Vallei

Voor jou.

 • Benoeming vanaf 1 december 2022 (of eerder indien mogelijk);
 • Omvang benoeming 0,8 - 1,0 FTE (te bepalen in overleg);
 • Salaris in schaal D13 (conform cao po);
 • Vakantieverlof volgens CAO PO en naar rato van het dienstverband (waarbij je deels buiten de schoolvakanties verlof kunt nemen en deels in de schoolvakanties beschikbaar bent, want de kinderopvang is dan wel open);
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de WKR–regeling, aangevuld met PCOGV-eigen voorwaarden, waaronder een tegemoetkoming in kosten kinderopvang tot 500 euro, een cafetaria-regeling met eigen keuzes op het gebied van onder meer sport, vervoermiddelen en apparatuur;
 • Ontwikkelmogelijkheden, waaronder een tegemoetkoming voor gewenste of vereiste opleidingen en een maatwerkprogramma om jouw huidige kennis en ervaring optimaal in te zetten en door te ontwikkelen, inclusief aanvullingen op terreinen waar je wellicht inhoudelijk minder onderlegd bent;
 • Inhoudelijke ondersteuning vanuit het stafbureau (directeur-bedrijfsvoering, strategisch beleidsadviseur, bovenschools IB, managers/adviseurs kinderopvang, HR, financiën en huisvesting, etc.);
 • Een prachtige organisatie met geweldige collega’s, kinderen en betrokkenen. Kijk voor een indruk van onze professionals eens op www.werkenbijpcogv.nl/onsverhaal.

Van jou.

 • Je gaat er volledig voor om leiding te geven aan het bieden van een integrale leerlijn in onze gehele organisatie, op alle lagen;
 • Je bent een verbinder, staat stevig in je schoenen, waarbij je zichtbaar en toegankelijk bent voor jouw teams in de kindcentra, je clusterdirectiecollega’s, staf en ketenpartners die aan de kindcentra verbonden zijn;
 • Je hebt ruime managementervaring in opvang, onderwijs, jeugdzorg of vergelijkbaar;
 • Je hebt relevante opleidingen gevolgd of bent bereid deze binnen korte termijn te volgen en af te ronden;
 • Je bent in staat op inspirerende wijze leiding te geven aan drie betrokken en bevlogen managementteams van de kindcentra, waarbij een coachende stijl van leidinggeven wenselijk is;
 • Je weet je daarbij staande te houden binnen het spanningsveld van autonomie en collectiviteitsbewustzijn;
 • Je bent in staat om samen met je teams ontwikkelingen, inzichten en organisatiedoelstellingen om te zetten in praktisch toepasbaar handelen van jou en je teamleden, waarbij een open communicatie en feedbackcultuur zeer gewenst zijn;
 • Je neemt initiatieven, bent ondernemend, hebt zakelijk inzicht en bent sterk in je communicatie naar collega’s, ouders en externe partijen;
 • Jij bent strategisch, procesmatig én analytisch sterk;
 • Je hebt affiniteit met de ontwikkeling van kinderen en je realiseert je als geen ander dat je iedere dag lerend bent, ook als professional;
 • Je voelt je comfortabel in een open christelijke omgeving, waarin geloof, hoop en liefde een belangrijke inspiratiebron zijn.