#ff5a19
#ff5a19
#0082c6
#ff5a19

Lid voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de oudergeleding

Permanent

Voor jou.

  • Meedenken over de ontwikkeling van het onderwijs binnen Stichting PCOGV.
  • Samen met personeelsleden van PCOGV, ouders en het bestuur.

Van jou.

  • Een positief, kritische instelling
  • Interesse in het onderwijs en medezeggenschap
  • Deel willen uitmaken van een team; de GMR
  • De wil hebben zaken van gemeenschappelijk belang te behartigen
  • Bereidheid om tijd te investeren in medezeggenschap
  • De wil je te verdiepen in een bepaald facet van het onderwijs; bijvoorbeeld personeelszaken, financiën of kwaliteit van het onderwijs